Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření, dle odstavce V., bodu 7., je s účinností od 16.3.2020 až do odvolání omezen provoz aplikace SEJF určené na platby parkovného v městských zónách placeného stání.